Գրանցվել
+374
Ընտրել մասնաճյուղ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ «Մալաթիա-Սեբաստիա» մասնաճյուղ «Գյումրի» մասնաճյուղ «Վանաձոր» մասնաճյուղ «Արմավիր» մասնաճյուղ «Իջևան» մասնաճյուղ «Աբովյան» մասնաճյուղ «Արտաշատ» մասնաճյուղ «Հրազդան» մասնաճյուղ «Աշտարակ» մասնաճյուղ «Գարաժ Մաստերս Մոլ» մասնաճյուղ «Մասիս» մասնաճյուղ
Ընտրել փաթեթը
Հաջորդը
Վճարել
Երևան
Փաթեթ XS
դրամ
Նախորդ
Շնորհավո՜ր Վճարումը բարեհաջող Կատարված է։
Սխալ Տեղի է ունեցել սխալ, խնդրում ենք ճշգրտել տվյալները։
Շնորհավո՜ր Դուք ճիշտ եք պատասխանել 18/20 հարցի
* Թեստի արդյունքը դրական է նվազագույնը 18 ճիշտ պատասխանի դեպքում։
Կրկին Փորձեք Դուք ճիշտ եք պատասխանել 12/20 հարցի
* Թեստի արդյունքը դրական է նվազագույնը 18 ճիշտ պատասխանի դեպքում։
Թեստ 3
Հարց 1/20
00:30:00
Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով։
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «D» կարգի և «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը։
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
Այս ճանապարհային նշանները տեղեկացնում են
Ո՞ր նշաններն են թույլատրում հետադարձը
Նշված գոտով երթևեկելիս թույլատրվում է երթևեկությունը
Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի հատուկ առանձնացված գոտիով, հիմնական հոսքին հանդիպակաց երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա։
Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան։
Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում։
Եթե բեռի վիճակն ու դասավորությունը հնարավորություն չեն տալիս կատարել դրա փոխադրումը կանոնների պահանջներին համապատասխան, ապա վարորդը պետք է
Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում։
Երկաթուղային գծանցներից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը։
Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից։
Երկկողմ երթեւեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու առկայության դեպքում (բացառությամբ երթեւեկության դարձափոխային կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է երկու ուղղություններով երթեւեկության համար, ձախ եզրային գոտի մուտք գործելը՝
Ի՞նչ է նշանակում լուսացույցի դեղին և կարմիր գույների ազդանշանների զուգակցումը։
Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը։
Տուժածի որովայնի վրա բաց վնասվածքից օրգանների արտընկման դեպքում պետք է
Նախորդ Հաջորդ Վերջ