Գրանցվել
+374
Ընտրել մասնաճյուղ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ «Մալաթիա-Սեբաստիա» մասնաճյուղ «Գյումրի» մասնաճյուղ «Վանաձոր» մասնաճյուղ «Արմավիր» մասնաճյուղ «Իջևան» մասնաճյուղ «Աբովյան» մասնաճյուղ «Արտաշատ» մասնաճյուղ «Հրազդան» մասնաճյուղ «Աշտարակ» մասնաճյուղ «Գարաժ Մաստերս Մոլ» մասնաճյուղ

Քանի ժամ եք ցանկանում վարել

Ընտրել փաթեթը
Հաջորդը
Վճարել
Երևան
Փաթեթ XS
դրամ
Նախորդ
Շնորհավո՜ր Վճարումը բարեհաջող Կատարված է։
Սխալ Տեղի է ունեցել սխալ, խնդրում ենք ճշգրտել տվյալները։
Շնորհավո՜ր Դուք ճիշտ եք պատասխանել 18/20 հարցի
* Թեստի արդյունքը դրական է նվազագույնը 18 ճիշտ պատասխանի դեպքում։
Կրկին Փորձեք Դուք ճիշտ եք պատասխանել 12/20 հարցի
* Թեստի արդյունքը դրական է նվազագույնը 18 ճիշտ պատասխանի դեպքում։
Թեստ 5
Հարց 1/20
00:30:00
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ համարվու՞մ է արդյոք խաչմերուկ։
«B», «C» և «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
Նշվածներից ո՞ր ուղղությունն է թույլատրելի
Ո՞ր ցուցանակով կիրառված նշանի ազդեցությունն է տարածվում 3,5 տոննայից թեթև թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդի վրա
Ո՞ր դեպքում է տեղեկացվում երկու և ավելի ուղիներով երկաթուղային գծանցի մասին
Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան՝ կանգառ կատարելուց առաջ։
Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում։
Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է՝
Տրանսպորտային միջոցի կողքից` եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից 0,3 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով
Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում։
Հետադարձն արգելվում է՝
Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ։
Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում։
Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է
Նախորդ Հաջորդ Վերջ