MENU
Տեղեկատու ցուցիչ նշաններ

5.1
Ավտոմայրուղի


5.2
Ավտոմայրուղու վերջ


5.3
Ճանապարհ ավտոմոբիլների համար


5.4
Ավտոմոբիլների համար ճանապարհի վերջ


5.5
Միակողմանի երթեւեկության ճանապարհ


5.7.1


5.7.2
Միակողմանի երթեւեկության ճանապարհ


5.8.1
Երթեւեկության ուղղությունները գոտիներով


5.8.2
Երթեւեկության ուղղությունները գոտիով


5.8.3
Գոտու սկիզբ


5.8.4
Գոտու սկիզբ


5.8.5
Գոտու վերջ


5.8.6
Գոտու վերջ


5.8.7
Երթեւեկության ուղղությունը գոտիներով


5.8.8
Երթեւեկության ուղղությունը գոտիներով


5.9
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտի


5.10.1
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ


5.10.2
ԵԵլք դեպի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ


5.10.3
Ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ


5.10.4
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհի վերջ


5.11.1
Հետադարձի տեղ


5.11.2
Հետադարձի գոտի


5.12
Ավտոբուսի եւ (կամ) տրոլեյբուսի կանգառի տեղ


5.13
Տրամվայի կանգառի տեղ


5.14
Թեթեւ մարդատար տաքսիների կայանման տեղ


5.15
Կայանման տեղ


5.16.1
Հետիոտնային անցում


5.16.2
Հետիոտնային անցում


5.17.1
Ստորգետնյա հետիոտնային անցում


5.17.2
Ստորգետնյա հետիոտնային անցում


5.17.3
Վերգետնյա հետիոտնային անցում


5.17.4
Վերգետնյա հետիոտնային անցում


5.18
Առաջարկվող արագություն


5.19.1
Փակուղի


5.19.2
Փակուղի


5.19.3
Փակուղի


5.20.2
Ուղղության նախնական ցուցիչ

5.20.1
Ուղղությունների նախնական ցուցիչ


5.20.3
Երթեւեկության սխեմա


5.21.1
Ուղղության ցուցիչ


5.21.2
Ուղղությունների ցուցիչ


5.22
Բնակավայրի սկիզբ


5.23
Բնակավայրի վերջ


5.24
Բնակավայրի սկիզբ


5.25
Բնակավայրի վերջ


5.26
Օբյեկտի անվանում


5.27
Հեռավորությունների ցուցիչ


5.28
Կիլոմետրային նշան


5.29.1
Երթուղու համարը


5.29.2
Երթուղու համարը


5.30.1


5.30.2
Բեռնատար ավտոմոբիլների երթեւեկության ուղղություն


5.30.3


5.31
Շրջանցման սխեմա


5.32.1 - 5.32.3
Շրջանցման ուղղություն


5.33
Կանգ-գիծ


5.34.1   5.34.2
Երթեւեկության այլ մաս անցնելու նախնական նշան


5.35
Ռեւերսային երթեւեկություն


5.36
Ռեւերսային երթեւեկության վերջ


5.37
Ելք դեպի ռեւերսային երթեւեկությամբ ճանապարհ


5.38
Բնակելի գոտի


5.39
Բնակելի գոտու վերջ


uCoz096572222
Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք - Սվաճյան 30/9