MENU
Նախազգուշացնող նշաններ

1.1
Երթուղային գծանց ուղեփակոցով

1.2
Երկաթուղային գծանց առանց ուղեփակոցի

1.3.1
Միագիծ երկաթուղի

1.3.2
Բազմագիծ երկաթուղի

1.4.1
Մոտեցում երկաթուղային գծանցին

1.4.6
Մոտեցում երկաթուղային գծանցին

1.5
Հատում տրամվայի գծի հետ

1.6
Հավասարազոր ճանապարհների հատում

1.7
Հատում շրջանաձեւ երթեւեկության հետ

1.8
Լուսացույցային կարգավորում

1.9
Բացվող կամուրջ

1.10
Ելք դեպի առափ

1.11.1
Վտանգավոր

1.11.2
շրջադարձ

1.12.1
Վտանգավոր շրջադարձեր

1.12.2
Վտանգավոր շրջադարձեր

1.13
Կտրուկ վայրէջք

1.14
Կտրուկ վերելք

1.15
Սայթաքուն ճանապարհ

1.16
Անհարթ ճանապարհ

1.17
Խճի արտանետում

1.18.1
 

1.18.2
Ճանապարհի նեղացում

1.18.3
 

1.19
Երկկողմ երթեւեկություն

1.20
Հետիոտնային անցում

1.21
Երեխաներ

1.22
Հատում հեծանվային արահետի հետ

1.23
Ճանապարհային աշխատանքներ

1.24
Անասունների քշում

1.25
Վայրի կենդանիներ

1.26
Քարերի անկում

1.27
Կողային քամի

1.28
Ցածրաթռիչք ինքնաթիռներ

1.29
Թունել

1.30
Այլ վտանգներ

1.31.1
 

1.31.2
Շրջադարձի ուղղություն

1.31.3
 

 

 


uCoz096572222
Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք - Սվաճյան 30/9