MENU
Արգելող նշաններ

3.1
Մուտքն արգելված է


3.2
Երթեւեկությունն արգելված է


3.3
Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունն արգելված է


3.4
Բեռնատար ավտոմոբիլների երթեւեկությունն արգելված է


3.5
Մոտոցիկլետների երթեւեկությունն արգելված է


3.6
Տրակտորների երթեւեկությունն արգելված է


3.7
Կցորդով երթեւեկությունն արգելված է


3.8
Լծասայլերի երթեւեկությունն արգելված է


3.9
Հեծանիվներով երթեւեկությունն արգելված է


3.10
Հետիոտների երթեւեկությունն արգելված է


3.11
Զանգվածի սահմանափակում


3.12
Սռնու վրա բեռնվածության սահմանափակում


3.13
Բարձրության սահմանափակում


3.14
Լայնության սահմանափակում


3.15
Երկարության սահմանափակում


3.16
Նվազագույն միջտարածության սահմանափակում


3.17.1
Մաքսային կետ


3.17.2
Վտանգ


3.18.1
Աջ շրջադարձն արգելված է


3.18.2
Ձախ շրջադարձն արգելված է


3.19
Հետադարձն արգելված է


3.20
Վազանցն արգելված է


3.21
Վազանցի արգելման գոտու վերջ


3.22
Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն արգելված է


3.23
Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի արգելման գոտու վերջ


3.24
Առավելագույն արագության սահմանափակում


3.25
Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ


3.26
Ձայնային ազդանշան տալն արգելված է


3.27
Կանգառն արգելված է


3.28
Կայանելն արգելված է


3.29
Կայանելն արգելված է ամսվա կենտ օրերին


3.30
Կայանելն արգելված է ամսվա զույգ օրերին


3.31
Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ


3.32
Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունն արգելված է


3.33
Պայթուցիկ եւ դյուրավառ բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունն արգելված


uCoz096572222
Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք - Սվաճյան 30/9