MENU
Առավելության նշաններ

2.1
Գլխավոր ճանապարհ

2.2
Գլխավոր ճանապարհի վերջ

2.3.1
Հատում երկրորդական ճանապարհի հետ

2.3.2
Երկրորդական

2.3.3
ճանապարհի հարում

2.4
Զիջեք ճանապարհը

2.5*
Երթեւեկությունն առանց կանգառի արգելված է

2.6**
Հանդիպակաց երթեւեկության առավելություն

2.7***
Առավելություն հանդիպակաց երթեւեկության նկատմամբ


* "Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելված է"։ Արգելվում է երթևեկել առանց "Կանգ" գծից առաջ (դրա բացակայության դեպքում՝ հատվող երթևեկեւի մասի եգրից առաջ) կանգնելու։

Վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը հատող ճանապարհով, իսկ 7.13 "Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն" ցուցանակի առկայության դեպքում՝ գւխավոր ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին։ Եթե 2.5 նշանը տեղադրված է երկաթուղային գծանցից կամ կարանտինային պահակետից առաջ, ապա վարորդը պարտավոր է կանգնել "կանգ" գծից առաջ, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ նշանից առաջ։


** "Հանդիպակաց երթևեկության սաավեաւթյուն": Արգելվում է մուտք գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել հանդիպակաց երթևեկությունը։ Վարորդը պարտավոր է զիջել ճանապարհի նեղ հատված հակադիր կողմից մուտք գործած կամ դրան մոտեցող հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցներին:


*** "Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ"։ ճանապարհի նեղ հատված, որով երթևեկելիս վարորդն աոավելություն ունի հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։


uCoz096572222
Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք - Սվաճյան 30/9